Мэдээ Мэдээлэл

28 Apr Үйлдвэрийн шинэ барилга

Үйлдвэрийн шинэ барилга

Шинэ үйлдвэрийн барилга 2016 оны 4-р улиралд орхоор зорин ажиллаж байна. Мөн технолгийн шинэчлэл хийгдэж байна.
^