Үйл ажиллагааны чиглэл

" Тээвэр зууч "

2012 онд Улаанбаатар хотод   3-н   ачааны   машин   авч   бараа   бүтээгдэхүүний   таталт   болон   түгээлтийн   үйл ажиллагааг явуулж байна.

^