Мэдээ Мэдээлэл

" Үйлдвэрийн шинэ барилга "

Шинэ үйлдвэрийн барилга 2016 оны 4-р улиралд орхоор зорин ажиллаж байна. Мөн технолгийн шинэчлэл хийгдэж байна.

Мэдээ Мэдээлэл

^