Үйл ажиллагааны чиглэл

" Хуванцар, түүхий эдийн үйлдвэрлэл "

                 

2003 онд шингэн хүнсний хуванцар сав үлээх үйлдвэр хэлбэрээр 5 сая америк долларын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан. 2013 онд компанийн үйл ажиллагааг өргөтгөж 1250 метр кавадарт талбай бүхий хуруу савны үйлдвэрийг барин ашиглалтанд оруулсан. Тус компани  нийт 120 ажилчидтай болно.

Хамгийн сүүлийн үеийн бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөөр РЕТ хуруу сав болон хуванцар сав үйлдвэрлэн "MCS Кока Кола" ХХК-д нийлүүлдэг төдийгүй үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн бүр нь улсын хүнсний эрүүл ахуйн стандартад бүрэн нийцсэн Монгол Улсын хэмжээнд хамгийн том РЕТ хуванцар савны үйлдвэр юм. 

^